Geweldig! Dan moet er nog wat gebeuren. De bijbel leert ons namelijk in het bijbelboek Romeinen hoofdstuk 10 regel 9 en 10:

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Dus allereerst: geloven. Vervolgens belijden. Belijden betekent uitspreken. Dus je mag hardop dit gebed bidden. Als je dat met geloof doet dan gaat er wat gebeuren.

Here Jezus,
Ik heb vandaag op Er is meer.com begrepen dat ik vergeving nodig heb.
Ik heb namelijk gezondigd tegen U.
Wilt U mij vergeven voor al de foute dingen die ik heb gedaan in het verleden.
Wilt U mij accepteren als Uw zoon/dochter en U over mij ontfermen.
Ik wil vanaf nu U volgen en niet mijn wil doen, maar Uw wil doen.
Jezus, maak mij een nieuw persoon.
Kom met Uw kracht, vul mij met Uw Heilige Geest en laat mij Uw liefde ervaren.
Verander mijn hart en vernieuw mijn denken.
Breng anderen op mijn pad die mij leren wat het is om U te volgen.
In Jezus naam bid ik dit, amen.

Heb je dit gebed gebeden?

.

Ja Er is Meer.com Nee Er is Meer.com